Expoziţia de bază  //  Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt
Expoziţia de bază - Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Muzeul de Stiinţe Naturale Piatra-Neamţ are caracter monografic, reflectând ţinutul Neamţ din punct de vedere geologic, paleontologic, geomorfologic, floristic si faunistic. Expoziţia de bază este structurată în două mari segmente: evoluţia scoarţei terestre, evoluția vieții de-a lungul erelor geologice si prezentarea florei si faunei judeţului Neamţ.

Primul segment expoziţional abordează problematica complexă a structurii si evoluţiei scoarţei terestre prin prisma tectonicii globale, la scară planetară si cu referire la România. În vitrine sunt expuse minerale, flori de mină, dar si roci din cele trei mari categorii: magmatice, sedimentare si metamorfice.

În sălile doi si trei, prin intermediul materialelor paleontologice, expuse în ordine cronologică, se reflectă evoluţia vieții. Exponatele sunt însoţite de o serie de paleolandsafturi care, alături de hărţile paleogeografice, completează informaţia dată de fosile. Colecția de pești fosili oligoceni (33,7 - 23,8 M.A.), reprezentativă pentru muzeul nostru, constituie cea mai importantă si mai valoroasă colecţie stiinţifică, de acest gen, din ţară, alăturându-se colecţiilor similare din muzeele de la Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Viena (Austria), Brno (Cehia), Darmstadt (Germania), Paris (Franța).

Din punct de vedere istoric trebuie să menţionăm că primii pesti fosili oligoceni din România au fost colectaţi în anii 1883, 1884 si 1885 de către Leon C. Cosmovici, din munții Pietricica și Cozla (Piatra Neamț). În continuare, pe parcursul a mai bine de 100 de ani, numeroși cercetători (Ion Th. Simionescu, Neculai C. Cosmovici, Mircea Paucă, Mihai Ciobanu) s-au ocupat de colectarea și studiul peștilor fosili oligoceni din această regiune, mai exact din punctele fosilifere Cozla, Pietricica, Cernegura și Agarcia.

În continuare, în sala patru, sunt reprezentaţi factorii externi care modelează scoarţa terestră. Transformată de acţiunea lentă a apei, a vântului, prin ciclurile de îngheţ si dezgheţ, suprafaţa Terrei este în permanentă evoluţie, modelându-se peisaje de o surprinzătoare diversitate si de mare spectaculozitate, ţinutul nostru fiind bogat în asemenea elemente.

Al doilea segment expoziţional, prezintă, prin intermediul dioramelor, biogrupelor si vitrinelor, flora, vegetaţia si fauna judeţului. Sunt reprezentate ecosistemele cele mai importante: pădurea, pajistea, pestera, agroecosistemul, aspecte sezoniere, diorame spectaculoase cu aspecte din Cheile Sugăului și Parcul Naţional Ceahlău.

Ultima sală a expoziţiei, care cuprinde animale rare, trofee ale unor specii ocrotite de lege, harta cu rezervaţiile naturale si monumentele naturii din judeţul Neamţ, se constituie într-un segment privind protecţia mediului, problemă actuală majoră în întreaga lume.

Ca o paranteză, menționăm că ceea ce sporeste valoarea dioramelor si biogrupelor o reprezintă folosirea în exclusivitate a materialelor naturale, ajutându-ne de tehnici de conservare specifice.

Colecția de pești fosili oligoceni


Diorama „Capre negre pe Ceahlău”

Diorama „Luminiș”