Colecția de pești fosili oligoceni constituie cea mai importantă si mai valoroasă colecţie stiinţifică, de acest gen, din ţară, alăturându-se colecţiilor similare din muzeele de la Moscova (Rusia), Wroclaw (Polonia), Brno (Cehia), Viena (Austria), Paris (Franța).

Pesti fosili Pesti fosili

Din punct de vedere istoric trebuie să menţionăm că primii pesti fosili oligoceni (33,7-23,8 M.A.) din România au fost colectaţi în anii 1883, 1884 si 1885 de către Leon C. Cosmovici, din munții Pietricica și Cozla (Piatra Neamț). În continuare, pe parcursul a mai bine de 100 de ani, numeroși cercetători (Ion Th. Simionescu, Neculai C. Cosmovici, Mircea Paucă, Mihai Ciobanu) s-au ocupat de colectarea și studiul peștilor fosili Oligoceni din această regiune.

Pesti fosili Pesti fosili

Bogăția depozitelor fosilifere oligocene a făcut ca în anul 1971, munții Cozla, Pietricica și Cernegura să fie declarați rezervații paleontologice, iar în anul 2000 (legea nr. 5), să apară pe lista ariilor protejate de interes național din județul Neamț alături de punctul fosilifer Agârcia (Piatra Neamț).