Cercetarea Științifică  //  Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt
Cercetarea Științifică - Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

În ultimii ani, ca un răspuns la cerinţele acute legate de protecţia mediului, activitatea de cercetare s-a orientat îndeosebi spre studiul biodiversităţii, spre estimarea stării de conservare a ecosistemelor naturale și propunerea de noi arii protejate.

S-au efectuat studii în cadrul aflorimentelor fosilifere, studii complexe, interdisciplinare în cadrul parcurilor naţionale si a rezervaţiilor naturale, s-au făcut documentaţii stiinţifice în vederea declarării unor areale ca zone protejate.

Dintre temele de cercetare amintim:

 1. Studiul pestilor fosili din formațiunile oligocene de la Piatra-Neamţ;
 2. Studiul pestilor fosili din flisul terţiar dintre Valea Moldovei si Valea Sucevei (Carpaţii Orientali);
 3. Studiul si semnificaţia structurii sedimentare biogene din depozitele paleogene si miocene dintre Valea Calu si Valea Tazlău (flisul extern);
 4. Flora si vegetaţia cormofitelor din Masivul Hăsmas, Cheile Bicazului si Lacu Rosu;
 5. Studiu comparativ asupra unor areale umede protejate: Lacu Rosu si Lacul Cuiejdel;
 6. Flora si vegetaţia lacului natural de baraj Cuiejdel;
 7. Studiul rezervaţiei avifaunistice Pângăraţi;
 8. Studiul bio- eco- etologic al viespilor fitofage (Symphyta) din judeţul Neamţ;
 9. Lepidoptere diurne (Lepidoptera-Rhopalocera) din localitatea Dumbrava Rosie, jud. Neamţ.

Depozitarea colecţiilor

Colecţia de vertebrate

O parte dintre studiile complexe, interdisciplinare, cu caracter fundamental sau aplicativ, au fost efectuate prin programe de cercetare, în colaborare cu diferite instituții din țară și străinătate:

 1. Studiul biodiversităţii Parcului Naţional Ceahlău si conservarea biologică a acesteia - program de cercetare realizat în colaborare cu Ministerul Mediului si Energiei din Danemarca;
 2. Program CNCSIS - Cercetări ecologice privind biodiversitatea din zona lacului de baraj natural Cuiejdel (Lacul Crucii), jud. Neamţ, în vederea fundamentării statutului de rezervaţie naturală;
 3. Program AGRAL - Cercetări eco- biologice si sistematice privind cunoasterea si refacerea pajistilor degradate de la confluenţa Moldovei cu Siretul;
 4. Program CNCSIS - Cercetări ecologice asupra unor lacuri de baraj de pe cursul râului Bistriţa;
 5. Proiectul În Europa prin Turism. Patrimoniul Natural - în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret si Asociaţia Amonit Piatra-Neamţ;
 6. Sepkoski Grants, Paleontological Society International Research Program (USA) 2007; ”Field excavations of Oligocene fishes in the north area of East Carpathians, Romania"
 7. Grant CNCSIS pentru tinerii doctoranzi: Pesti fosili Oligoceni- Miocen inferior din pânza de Tarcău si Cutele marginale dintre valea Moldovei si valea Sucevei: Sistematică, Filogenie si Biogeografie; 2007-2008;
 8. Participare în expediţia finanţată de National Geografic Society: ”Bartonian (Mid-Eocene) fishes: field excavation in the Caucasus (Russia)” 2007; coordonator de program Dr. A.F. Bannikov, Institutul de Paleontologie al Academiei Ruse de Stiinţe, Moscova.
 9. Participare în expediţia finanţată de National Geografic Society: ”Emergency excavation in Frauenweiler clay pit (Oligocene, Rupelian; Baden-Württemgerg- Germania 2009”; coordonator de program Dr. Norbert Micklich, Hessisches Landesmuseum Darmstadt, Germania;
 10. Participare în expediţia finanţată de National Geografic Society: ”Field Excavation of Oligocene Deep-sea Fauna at the Litencice pit (West Carpathians, Czech Republic” 2010; coordonator de program Dr. Ruzena Gregorova, Moravian Museum, Brno, Cehia;