Activitatea Cultural-Educativă  //  Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Muzeul de Stiinte Naturale Piatra Neamt
Activitatea Cultural-Educativă - Muzeul de Științe Naturale Piatra-Neamț

Activitatea instituţiei a fost în bună parte dedicată activităţilor cultural-știinţifice și instructiv-educative.

Astfel, manifestări anuale cu tradiţie, pot fi socotite simpozioanele cu tema: Terra și protecţia mediului înconjurător, dedicate Zilei Mondiale a Mediului, care se desfășoară pe data de 5 iunie, simpozioane de prestigiu, cu participarea unor personalităţi de marcă ale vieţii știinţifice românești, ale specialiștilor din diverse domenii și, mai ales, a unui public numeros reprezentat prin cadre didactice, elevi și alte categorii interesate de noutăţile știinţifice în domeniu. De cele mai multe ori aceste manifestări au fost însoţite și de expoziţii temporare cu tematică legată de protecţia mediului.


Simpozionul „Lumea contemporană şi impactul ei asupra naturii” (2007)

Colocviul „Semnificaţia paleoecologică
a peştilor fosili oligoceni din regiunea Piatra-Neamţ” (2007)

Periodic, muzeul a organizat și sesiuni știinţifice, la care au fost invitaţi numeroși specialiști de renume: profesori universitari, cercetători, muzeografi, profesori, elevi, în care s-au prezentat teme de actualitate în cercetarea biologică și geologică, în muzeografie, de cele mai multe ori lucrările prezentate fiind publicate în volumul muzeului nostru, Studii și cercetări. Totodată, a intrat în tradiţia muzeului și aniversarea unor evenimente legate de existenţa și activitatea muzeului.

Unul din rolurile asumate de muzeu este cel educativ, această calitate fiind recunoscută și valorificată de public, în special de cel scolar. Astfel, muzeul devine o instituţie în care se îmbină educaţia, știinţa, divertismentul, fiind locul unde publicul alege să își petreacă plăcut și instructiv timpul liber.

În cei peste 40 de ani de existenţă ai muzeului nostru, s-au desfăsurat sute de activităţi cultural-educative, începând cu lectoratele săptămânale desfășurate de toţi specialiștii muzeului în colectivităţi de copii și adulţi și continuând cu: simpozioane, colocvii, dezbateri, expuneri, mese rotunde, seri muzeale, proiecţii de filme știinţifice, concursuri, participări în jurii, activităţi metodice cu profesorii etc. la care s-au folosit diverse mijloace audio-vizuale, pentru ca aceste activităţi să devină atrăgătoare, explicite și cât mai instructive.


Aplicaţie practică în cadrul activităţii dedicate Zilei Mondiale a Mediului (2008)

Expunere şi proiecţii „Rolul polifuncţional al pădurii” (2008)

Dintre simpozioanele organizate în cadrul muzeului nostru amintim: „Impactul uman asupra naturii”; „Reconstrucţia ecologică și biodiversitatea”; „Parcul Naţional Ceahlău”; „Noi areale protejate din judeţul Neamţ”; „Paleontologia și mediul. Pestii fosili și semnificaţia lor paleoecologică”; „Lacuri naturale de baraj din judeţul Neamţ ocrotite ca rezervaţii avifaunistice”; „Lumea contemporană și impactul ei asupra naturii”; „Calitatea mediului înconjurător - premisă a calităţii vieţii”; „Rolul polifuncţional al ecosistemelor forestiere și protecţia acestora în judeţul Neamţ”

Dintre colocvii menţionăm: „Echilibre și dezechilibre în biosferă”; „Biosfera-trecut, prezent și viitor”; „Ocrotirea naturii nemţene”;„Ecoturism- prezent și perspective”; „Semnificaţia paleoecologică a pestilor fosili oligoceni din regiunea Piatra-Neamţ”.


Lecţie tematică „Faună exotică din mările şi oceanele lumii”

Activitate dedicată „Lunii pădurii”

Foarte importantă este relaţia muzeului cu școala. Parteneriatul muzeu-școală, materializat în ultimii ani prin proiectul educaţional „Muzeul – o nouă clasă de curs a profesorului și elevilor”, contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere a elevilor, prin observarea materialelor naturale și grafice, permite cunoașterea activităţii complexe din muzeu și participarea la unele activităţi de cunoaștere a colecţiilor, a modului de preparare și restaurare a pieselor în cadrul laboratorului, ajută la dezvoltarea interesului pentru cunoașterea, respectarea și protejarea naturii.